February 18, 2008

ನಕ್ಕುಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ...

ಸಂದೀಪ ನಡಹಳ್ಳಿಯವರ ಅವನ ನೆನಪು ಲೇಖನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸಾಮ್ಯವೆನ್ನಬಹುದಾದ ಬರಹ.ಸಹನಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ್ಸಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೋಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾತು, ಇನ್ನು ಬರ್ಲೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೋದ್ರು ಹಂಗೇಯಾ...ಮೂರು ತಾಸು ಬೇಕು. ಊರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿ. ಬಂದು ಮೂರು ದಿವ್ಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಎಂತಾರು ಮಾಡ್ಕ್ಯಳ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿರ್ ಸಾಕು ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಕ್ಯಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಪ "ಅಕಾ...ಹೋದ್ವರ್ಷ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ...ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಮುಂದೇ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಳ್ಳ, ಅದೂ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ ದಿನ." ಆನೂ ಕೇಳ್ದಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ "ಅಂವ ಎಂತಕ್ ಮಳ್ಳ? ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ಅಥ್ವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಮುಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ?"ಹೇಳಿ. "ಇಲ್ಯೇ ಅಕ್ಕಾ..ಪಾಪ, ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡದ್ದೆಯಾ..ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತಡ, ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ." ನಾವು ಎಂತರು ಕೇಳಿರ್ ಮತ್ ವಹಿಸ್ಗ್ಯ ಬತ್ತು ಅವನ್ನ. ಬಯ್ಯದ್ ನೋಡಿರೆ ಹೋದಂವ ಬಾರ. "ಅಂವ ರಜನಿ ಹೇಳ್ತ ಯಂಗೆ. ಆವತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಪಕ್ಕರೆ ಶಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇಳೇ ಬುಟಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಹಾಂಗ್ ಕರಿತೆ ಹೇಳಿ." "ರಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹೇಳಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ನಪ ಮಳ್ಳ" ಅಂತು ಕೂಸು.

ಅಲ್ಲಾ ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೆ ಮಳ್ಳ ಹೇಳಿ ಬಯ್ಯದೆಂತಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಹೇಳೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ದಿಲ್ಲೆ. ಆನೂ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ಕ್ಯೋತಿದ್ದಿ. ಅಂವ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಂಟಿದ್ ದಿವ್ಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇಲ್ದೋದ್ ದಿವ್ಸ ಇಲ್ಲೆ. ಆವತ್ತಂತು ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿಕ್ಕೆ ಔಷಿಧಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದ, ಗಾಡಿಂದ ಇಳ್ಕಂಡು ಎಂತಕ್ಕೋ ಇಚ್ಚೆ ಬದಿಗೆ ತಿರ್ಗಿರೆ ಅವನ್ ಸಂತಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಲಾ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದಿಗೆ. ಅಪ್ಪನೂ ನೋಡಿದ್ದ ಹೇಳಿ ಅದ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲೆ ಕಾಣ್ತು.

ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ಕುಳೆ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿರೆ "ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇತ್ತು" ಹೇಳ್ಬುಡ್ತಲೇ... ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ. ಯಂಗಾದ್ರೆ ಅಳುನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಪ. ಯಂಗಂತೂ ರಾಶಿನೇ ಹೆದ್ರಿಕ್ಯಾಗ್ಬುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮನೆಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದನ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡಿದ್ದಿ. ಅಪ್ಪಗೂ ಖುಶಿ ಆಗಿಕ್ಕು ಬಿಡು. ಯಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಮಾಣಿ ಹುಡುಕದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕ ಕೆಲ್ಸ ತಪ್ತು ಅಂತ. ಹೆಂಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ವರ್ಷಕ್ ಮೂರು ಸಲ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತ್ನಲ ಅಂತ.
ಸಂಜೆ ಊಟಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ಕುಳೆನೆ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಕಾಣ್ತು "ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಿನ್ ಹೊಲಸ್ ಹೊಲಸ್ ತಿಂದ್ಕಬಂದ್ಕಳಿ, ಕಡಿಗ್ ಊಟ ಸೇರದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ನಿಂಗ" ಅಮ್ಮನೂ ಸಹನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಂಗೆ.

ಲವ್ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇಯ ಎಂತನ ಮತ್ತೆ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಕಂಡಿದ್ದ ಅಥ್ವ ಖರೆ ಲವ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹೇಳಿರಾತಲಿ ಗೊತ್ತಗದು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗ್ ನೋಡ್ರು ಮಳ್ಳ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಬಯ್ಯದು, ಮತ್ ಅವಂದೇ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳದು ನೋಡಿರೆ ಯಂಗು ಡೌಟು. ಲವ್ವೇ ಮಾಡಿಕ್ಕು ತಗ.


ಅಂವ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಮಾಡಿದ್ಯ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ "ಆಸು ಪಾಸಲ್ಲೆ ಇದ್ಯನಾ ಮಾಣಿ?" ಕೇಳಿರೆ ಇಶ್ಶೋ..."ಯಾರ ಆಸು ಪಾಸಲ್ಲಿ?" ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳ್ದವ್ವೆಲ್ಲಾ ನಿಗ್ಯಾಡಂಗೆಯಾ. ಅಡ್ಕೆ ಸುಲಿಯ ಹೆಂಗ್ಸ್ರು ಇವನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕ್ಯಂಡು ನಿಗ್ಯಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ ಆನು ನಿಗ್ಯಾಡ್ತಿ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡಿದ್ದ ಕಾಣ್ತು. ಎಂತ ಮಾತಾಡಿರೂ ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತ. ಯಂಗೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಹಿಡಸದಿಲ್ಲೆ. ಇಶ್ಶೋ... ಯಂಗೆ ಅಂಥ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಸದಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅವಂಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅನುಸ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಲ್ಲ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿರೆ ನಿಗಿ ಬರದು ಹೌದು..ಅಡ್ಕೆ ಸುಲಿಯ ಹೆಂಗಸ್ರು ನಿಗ್ಯಾಡ್ತಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರೂ ನಿಗಿ ಬತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಯನ್ನ ಹೆಡ್ತನ ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕ್ಯಳದ್ ಬ್ಯಾಡ ಹೇಳಿ ಎಂತು ಮಾತಾಡಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹನಾ ಹುಷಾರಿದ್ದು ಚೊಲೊ ಮಾಣಿನೆ ಹಿಡ್ಕೈಂದು.

ಯಂಗೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಯಾ..ಅಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋದ್ ಹೊತ್ನಲ್ಲೆ ಅವಂಗೆ ಇದು ತುಪ್ಪದ್ ದ್ವಾಸೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿವ್ಸದಿಂದ ಅದೆ ಕಥೆ. ಅವನೂ ಶಣ್ಣಾಟದಂವ ಅಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ಕತ್ತ. ಅಮ್ಮನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತ ಎಂತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅಂವ ಎದ್ಕಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ ಹೋಗ್ಗು. ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಕ್ಯಂಡು ನಾಟ್ಗ ಮಾಡ್ತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ.

ಎದ್ದಂವ ಒಳಗ್ಬರಕ್ಕರೆ ಕೇಳ್ಕ್ಯೋತ ಬತ್ತ "ಯಾರಿದ್ರೇ ಗಂಡಸ್ರು?" ಹೇಳಿ . ಅಡ್ಗೆ ಮನೆಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ರು ಇರ್ತ್ವನ ಅವ್ರೂರಾಗೆ. ಸಹನಾ ಕಿಷಿಕಿಷಿ ನಿಗ್ಯಾಡ್ತು. ಯಂಗೂ ನಿಗಿ ಬೈಂದು ಬಿಡು ಅವನ ಮನೆ ಗಂಡಸ್ರನ್ನ ಕರಿತ್ನ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ಕರಿತ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಇರಥರ ಮಾತಾಡ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪ ತ್ವಾಟಕ್ಕೋಗದ್ರೊಳಗೆ ಇಬ್ರು ರೆಡಿಯಾಗ್ಬುಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸಿರ್ಸಿಗೋಗಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪಗೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಯ? ಅಪ್ಪ ಇಂವ ಮುಂದಿನ್ವಾರ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಪದ್ರೊಳಗೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನತ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮನಿಗೆ ಬಂ...ದವ್ನೆಯಾ.

ಯಂಗೆಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಸಿನ್ ಮದುವೆ ಇಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತು ಹೇಳೆ ಖುಷಿ. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳದಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಗನಾವ್ನೆಯ. ರಾಶಿ ಕುಷಾಲು ಅಷ್ಟೆಯಾ ತಗ. ಆದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆಂತಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾ ...ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳ್ಬುಡ್ತು."ಕುಶಾಲು ಮಾಡಿರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತು ತಗ, ರಮೇಶ್ನಂಗೆ ಮೂರು ತಾಸಿಗೊಂದು ಮಾತಾಡವ್ವಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರ್ ಬಂದೋಗ್ತು ಯಂಗಕ್ಕೆ" ಹೇಳಿ. ಕೇಳನ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡಿ ನಿಂಗನೇ ಹುಡ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಯನ್ನ ಮದುವೆನಾ. ಈಗ ಅಳಿಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಂಗೆ ಮಾಣಿ ನೋಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ತಗ.

ಎಂತ ಆಪ್ದಿಲ್ಲೆ ಸಮಾ ಆಗ್ತು ತಗ. ಈಗ ಮೂರು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರೆ ಒಂದುಕ್ಕೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡದಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಇದೂವ. ಆವಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಆವಾಗ ಇದೂ ಅವನಂಗೆ ಕಥೆ ಬರೆಯಕ್ಕು ಶುರು ಮಾಡ್ಗು ತಗ. ಅಲ್ಲಾ... ಎಂತ ಬೇಕರೂ ಮಾಡ್ಕ್ಯಳ್ಲಿ , ಯಂಗೆ ಎಂತ ಆಪುದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು! ಅಲ್ಲಾ...ಅಮೇರಿಕದಾಗೆ ಇರ್ತ ಹೇಳೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೈಂದ ಎಂತ ಮತ್ತೆ. ಹಂಗೇನಾರೂ ಇದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸರಿ ಇರದಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ. ತಂಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳೇಬುಟ್ಟಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೆ ಖರೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡವ್ವು, ಯನ್ನ ಉಮೇಶ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿದ್ನಿಲ್ಯ ಹಂಗೆ. ಇನ್ನೂ ಗಡ್ದ ಬಿಟ್ಗಂಡು ತಿರಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡು, ಪಾಪ ಕಾಣ್ತು.

ಅಮ್ಮ "ತಂಬ್ಳಿಗೆ ವಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತ್ಯನೇ ತಂಗಿ" ಕೇಳ್ತು ಹೇಳಿ ಹಾಕನಾ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಗೆ ಮನಿಗೆ ಹೋದಿ. ಸಂಬಾರ ಮರಿಗೆ ದಣಿ ತೆಗ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಗೈಂದ್ದಿ. ಇಂವ ಬಂದು ಆಷ್ಟು ಕಾಳು ಬ್ಯಾಳೆನು ಶೇರ್ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. "ಅತ್ಗೇ... ಆರಾಮನೇ" ಕೇಳ್ಬುಟ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡು. ಯಂದೇನೂ "ಹೋಗೇ-ಬಾರೇ" ಹೇಳಷ್ಟು ಗುರ್ತಿಲ್ದೇ ಹೋದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ದ ಆವತ್ತು. ಸಹನಾ ಬಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಡ್ತು. ಅಂವ ಯಂಗೆ "ಅತ್ಗೆ" ಹೇಳಿ ಕರ್ದಿದ್ ಯಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಂಗೊತ್ತಾಗಲೆ ತಿಳ್ಕೈಂದ ಕಾಣ್ತು. ಆನು ಎಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಉಮೇಶ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ "ಮಾವಾ" ಹೇಳಿ ಮತಾಡ್ಸ್ತಿದ್ನಿಲ್ಯಾ? ಹಂಗೆಯ ಅನ್ಕಂಡಿ ಮತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಉಮೇಶಂಗೆ ಯನ್ನ ಮದ್ವೆಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟುಕೂಡ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಳುನೆ ಬಂದೋತು. ಅಪ್ಪನೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಂತಿಗೆ. ಅಪ್ಪನ್ ಎದ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲಾಗ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನಿದ್ದ ಕಾಣ್ತು ಉಮೇಶ. ಪಾಪ ಸುಮ್ನೆ ಮದ್ವೆ ಪತ್ರ ತಗಂಡ. ಬೇಜಾರಾಯ್ದು ಬಿಡು ಅವಂಗೆ. ಯಂಗೆ ಆವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಗ್ದೆ ಇದ್ರೂ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆ ಕುತ್ಗಂಡಾಗ ಅವನ್ನ ನೆನಪಾಗ್ದೆ ಹೋಗದಿಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೂ ಉಮೇಶನ್ನ ನೆನಪಾದ್ರೂ ತಡಕತ್ತಿ. ರಮೇಶಗೆ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲಾಗ ನೋಡು.

ನಾಗತ್ತಿಗೆ ಮದ್ವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಮಾವ ಮಶಿಗದ್ದೆ ತಿಂಮಾವಂಗೆ ಯನ್ನ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆನಪಾಗ್ತು. "ಬಾವ, ಇದು ಯನ್ನ ಅಕ್ಕಯ್ಯನ್ ಮಗ್ಳು. ಮದ್ವಿಗೆ ಬೈಂದು" ಅಂತ. ತಿಂಮಾವ ಕೇಳೇ ಬುಟಾ. "ಜಾತ್ಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ?" ಹೇಳಿ. "ಥೋ..ಮದ್ವಿಗೆ ಬೈಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಗಲ್ದ ಮಾರಾಯಾ, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಯಾಗಲ್ಲೆ ಕೂಸಿಗೆ" ಹೇಳಿ ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ಕುಳೆ ಯಂಗೆ ಹೆದ್ರ್ಕೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಪತ್ರ ಅರ್ಧ ಓದಿ ಅಮ್ಮ ಬಂತು ಹೇಳಿ ಮೆತ್ತಿ ಮೆಟ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತುರ್ಕಿಕ್ಕೆ, ಮದ್ವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಕ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ನೆನಪಾಗಿ. ಹೋದ್ಕುಳೆ ಹರ್ದಾಕವ್ವು ಪತ್ರನ ಅನ್ಕಂಡಿದ್ದಿ. "ಅರ್ಧ ಓದ್ಯಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಯಾ...ಯಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿಗೆ ಹೇಂಗಿದ್ರೂ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಎರಡ್ಸಲ ಪ್ಯಾಟಿಗೋಗವ್ವು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಗಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತ, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ದಿದ್ ಅರ್ಧ ಓದ್ಕ್ಯತ್ತು ಕೂಸು.ಯಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿಗೆ ಹದಾ ಎತ್ರಿದ್ದು ಕೂಸು, ಯಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೆ ಎತ್ರ" ಹೇಳಿದಿದ್ದ ತಿಂಮಾವ. ಮಾವನೂ ಕೇಳಿದಿದ್ದ. "ಪ್ಯಾಟಿಗೆಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತ ದಿವ್ಸ ಅಂವ, ಪ್ಯಾಟೆಲ್ಲೆಂತ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತ್ನ ಅಂವಾ?" ಅಂತ. "ದೋಸ್ತ್ರನ್ನ ಕಾಣಕ್ ಹೋಗ್ತ ಅಂವ, ಮನೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಸಿನ್ ಇಟ್ಗೈಂದಿ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಒಳಬದಿದು ಯಮ್ಮನೆದು ನೋಡ್ಕ್ಯತ್ತು, ಹೊರಬದಿಗೆ ನೋಡ್ಕ್ಯಳಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಆನಿದ್ದಿ. ಅಂವ್ಗೆಂತ ಕೆಲಸ ಮನೆಲ್ಲಿ? ಯಮ್ಮನೆದುಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಿಪ್ದಿಲ್ಲೆ, ಅಂತಂಥ ದಿವ್ಸ ದೇವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನಾ ಕೂಸಿನ ನೋಡಿ ಯಮ್ಮನೆ ಮಾಣಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬುಡನ ಅಂತ" ತಿಂಮಾವ ಹೇಳಿದ್ ಎಂತ ಖರೆ ಹೇಳಿ? ಯಂಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಾಣಿ ದಿವ್ಸ ಎಂತಕ್ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಬತ್ತ ಹೇಳಿ. ಗುಟ್ಕಾ ಖಾಲಿ ಆದ್ಕುಳೆ ಅವಂಗೆ ಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮಂಗಲಾ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಯಂಗೆ. ಮಂಗಲಂಗೊಂದಿನ ಕಣ್ಣು ಹೊಡದಿದ್ನಡ. ದುರುಗುಟ್ಗಂಡು ಮಂಗಲನೂ ಅವನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ "ಕಣ್ಣಲ್ಲ್ ಕಸ ಬಿದ್ದವ್ರಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಯಂಡ" ಅಂತ ಮಂಗಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದ್ದು. ಮಂಗಲನ್ ಧೈರ್ಯಕ್ಕು ಮೆಚ್ಚದೆಯಾ...ಯಂಗಾದ್ರೆ ಹೆದ್ರಿಕ್ಯಾಗೋಕ್ತಿತನ.

ಅಜ್ಜನ್ ಮನೆ ಮಾವ ಅಪ್ಪನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ ಕಡಿಗೆ "ಕೂಸಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬುಡನ ಹೇಳಿ, ಮಶಿಗದ್ದೆ ತಿಂಬಾವ ಅವ್ನ ಮಗಗೆ ಜಾತ್ಗ ತಗತ್ತ ಇದ್ನಡ, ಎತ್ತರನ್ ಕೂಸು ಬೇಕಡ" " ಈ ವರ್ಷ ಆಪದಲ್ಲ, ಅಡ್ಕೆ ರೇಟು ಇಳ್ದೋಯ್ದು, ಕೂಸಿಗೂ ಓದಿ ಮುಗಿಲಿ, ಸಮಾ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಶಿಟ್ಗತ್ತಿ, ಎರ್ಡು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿ" ಅಪ್ಪ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾವನತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡಿದ್ದಿ.

ಆದ್ರೆ ಈ ರಮೇಶ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಕುಳೆ ಉಮೇಶನ್ನ ನೆನಶ್ಗ್ಯಂಡು ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಒಪ್ಗ್ಯಂಡಿ. ಆನೇನು ಉಮೇಶಂಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲೆ ಮನಸಿದ್ರೂವ. ಯಂಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡವ್ವು ಹೇಳಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬಿಡು. ಅದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಕುಳೆ ನಿರಾಸ್ಯಾಗಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ್ದು ಇರ್ತು ತಿಳ್ಕಂಡಿದ್ದಿ. ಹಾಂಗೇನಿಲ್ಲೆ. ಮಣ್ಣು ಹುಡ್ಕ್ಯಂಡೋದ್ರೆ ಕರೇ ಬಣ್ಣದ್ದ್ ಮಣ್ಣೊಂದು ಕಾಣ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥರ ಕೆಂಪಿ ಮಣ್ ಸೈತ ಇಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಳ್ಲಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಚೂಡಿದಾರನೇ ಜೋಲಿಶ್ಗ್ಯಳವ್ವು ಹೇಳಿಲ್ಲೆ. ಹವ್ಯಕ ಹಬ್ಬದ್ ದಿವ್ಸ ಶೀರೆ ಉಟ್ಗಂಡು, ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಹೋದ್ರಾತು, ಬಾಕಿ ದಿವ್ಸ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಕೇಳವ್ವಿಲ್ಲೆ ಬಿಡು.

ಆದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆಂತಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಾಣಿ - ಯಮ್ಮನೆ ಕೂಸು ಇಬ್ರ ಧೈರ್ಯನು ಮೆಚ್ಚವ್ವು. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ತಗ, ಅದೂ ಲಗೂ ಅಲ್ಲೆ ಆಸ್ ಪಾಸಲ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಂಗೂ ಚೊಲೊನೆ ಆಗ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಬರದಿಲ್ಲೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಲ್ಲಾಗ್ತು. ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತು. ಮುಂದಿನ್ ವರ್ಷ ಯನ್ನ ಬಾಳಂತನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿಸಾ ಸಿಗ್ದೇ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಾ...ಮಾಣಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತನ? ರಮೇಶನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತ ಎಂತನ? ಅದ್ಕೆ ಅಮ್ಮನು ಭಾರಿ ಖುಶ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತು. ಅವಂಗೆ ರಮೇಶನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಂತ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲೆ..... ಯಂತಕ್ಕೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಂಗೆ ಅನ್ಶ್ಯೋತು, ಅಷ್ಟೆಯಾ.

ಮುಂದಿನ್ವಾರನೆ ವಿವೇಕ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೂರ್ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಸಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲೆ ಉಳ್ಕಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ರಮೇಶನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಕ್ಕಾತು. ರಮೇಶ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳದಿಲ್ಲೆ ಬಿಡು. ಒಳ್ಳೆಂವ....ಪಾಪ. ಯಾವ್ದುಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಂಜಸ ವಿಚಾರ ಇಡ್ಲಿ. ತಂಗಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಯಂಗೊಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಬರ್ತು, ಉಳ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸೆ ತಗಬುಟ್ರಾತು ಅಷ್ಟೆಯ. ಸಹನಂಗೆ ಉಡ್ಗೇರೆ ಅಮೇರಿಕದಿಂದನೆ ತರಸ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಬಪ್ಪಕಲ್ಕೆ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅದರ ರೀತಿಗೆ...

ಓದುವ ಹಂಬಲವೇ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವೇ ಸ್ವಾಗತ. ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ವಂದನೆ. ಸಿಗದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ನಿಮಗೂ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇ ನಿಂತು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿನ ಗಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ಕನಸೆಂಬ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಿಕ್ಕಿತ ನೀರು? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಹೋದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಡಲು ಅವಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂಗಿ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದರೂ ಅವಳನ್ನೇ ಕೂಗಿ.

ತಣ್ಣಗೆ ಬೀಸುತ್ತಲಿರುವುದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಗಾಳಿಯೇ? ಸಕಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಕನಸುಗಳ ನಡುವೆ. ಅಗೋ... ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಂತರ್ಯದ ನಡುವಣ ವಾಸ್ತವ ಸೇತುವೆಯೂ...

.